Contact Us

Contact Us


ติดต่อสอบถาม

โทร: 074-201898
แฟกซ์: 074-201722
ID LINE : @pruksamansion
Email:pruksamansion@hotmail.com

สำนักงาน

เฟส 2 ชั้น 1
เลขที่ เลขที่ 104 ซอย1/1 ทุ่งรี-โคกวัด ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร: 074-201898 
Fax: 074-201722 

Sales Department
ID LINE : @pruksamansion
Email:pruksamansion@hotmail.com

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


หาดใหญ่

บริษัท พฤกษาแมนชั่น จำกัด เลขที่ 104 ซอย1/1 ทุ่งรี-โคกวัด ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร :074-201898

แฟกซ์: 074-201722

ID LINE : @pruksamansion

อีเมล์: pruksamansion@hotmail.com