Gallery


พร้อมสรรพสำหรับพักอาศัย เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบาย สงบเงียบและความสะอาด


พฤกษา เฟส 3(หอพักหญิง)


ตู้เสื้อผ้า โต๊ะคอมพวเตอร์ โต๊ะทีวีและโต๊ะอ่านหนังสือ


คลิ๊กดูภาพ

พฤกษา เฟส 3(หอพักหญิง)


ตู้เสื้อผ้า โต๊ะคอมพวเตอร์ โต๊ะทีวีและโต๊ะอ่านหนังสือ


คลิ๊กดูภาพ

พฤกษา เฟส 3(หอพักหญิง)


ห้องน้ำพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก


คลิ๊กดูภาพ